Bestyrelsen

Bestyrelsen foreningen GERNOK

Bestyrelsen kan kontaktes på foreningengernok@gmail.com


Formand
Susanne Fibiger

Næstformand
Per Lønborg Pedersen

Sekretær
Jørgen Norup

Kasserer
Jens Peter Toft

Øvrige medlemmer
Helene Ingerslev (Ansvarlig for hjemmeside og sociale medier)
Ole Møgelmose
Jens Schlie

Suppleanter
Christine Toft
Stig Ingerslev

Ovenstående bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling den 2. november 2022.
Alle bestyrelsens medlemmer er på valg på næste generalforsamlingen i marts 2024.