Nyheder

Nyheder og aktiviteter fra GERNOK


27.03.2024

Generalforsamling i GERNOK.

GERNOK Referat af ordinær generalforsamling 27-03-24.pdf

GERNOK Bestyrelsens beretning generalforsamling 27-03-2024.pdf


08.12.2023

Hørringssvar til Danmarks Havplan.

GERNOK Høringssvar Danmarks Havplan 08-12-2023.pdf


30.10.2023

Nyhedsbrev til GERNOK medlemmer.

GERNOK Brev til medlemmerne 30-10-2023.pdf


30.08.2023

Medlemsbrev om bestyrelsens forberedelse til høring om Havplanen.

GERNOK Brev til medlemmerne 28.08.2023.pdf


04.07.2023

Pressemeddelelse om European Energys afslag på projekter under åben dør-ordningen.

Pressemeddelelse GERNOK vedr. European Energys afslag på projekter under åben dør-ordningen 04-07-2023.pdf


21.06.2023

Svarbrev fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, som - efter aftale med erhvervsministeren, miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri - svarer på vegne af regeringen. 

Ministerbrev Svar til GERNOK Susanne Fibiger 21-06-2023.pdf


14.06.2023

Åbent brev: GERNOK undrer sig over det åbne brev fra borgmester Søren Smalbro og to andre nordjyske borgmestre.

GERNOK undrer sig over Søren Smalbro 14-06-2023.pdf

Det åbne brev fra borgmestrene kan ses her.


08.06.2023

Positiv opdatering: Afslag til European Energys projekt i Hirtshals-Lønstrup

GERNOK Brev til medlemmer om nedlæggelse af åben dør-ordning 08-06-2023.pdf


01.06.2023

GERNOK skriver debatindlæg: 

Debatinlæg Hjørrings borgmester skylder borgerne svar 01-06-2023.pdf


30.05.2023

GERNOK opfordrer til at deltage i byrådsmødet i Hjørring Kommune onsdag den 31. maj kl. 18. Punkt 10 på dagordenen "Anmodning fra Frode Larsen og Erik Høgh Sørensen omkring optagelse af punkt vedr. henvendelse til Energistyrelsen", kan læses her:

Anmodning_fra_Frode_Larsen_og_Erik_Høgh-Sørensen_omkring_optagelse_af_punkt_vedr._Henvendelse_til_Energistyrelsen.pdf

Dagsorden for hele byrådsmødet ses her.


25.05.2023

GERNOK udsender pressemeddelelse med et opråb om Hjørring Kommunes manglende borgerindragelse og byrådets total neglisering af nye visualiseringer, støjberegninger m.m.

Pressemedelelse GERNOK Borger unddragelse og ikke inddragelse i Hjørring Kommune 25-05-2023.pdf


16.05.2023

GERNOK sender orientering til Hjørring Byråd med et varsel om, at foreningen får foretaget en advokatvurdering af byrådets og byrådsmedlemmernes erstatningsansvar i sag om kystnære havvindmøller mellem Hirtshals og Lønstrup.

Advokatvurdering af byrådets og byrådsmedlemmernes erstatningsansvar 16-05-2023.pdf


27.04.2023

GERNOK sender brev til Klima- Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard.

Til Klima- Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard Åben-dør projekt Hirtshals_Lønstrup.pdf


27.04.2023

GERNOK sender opfordring til Hjørring Byråd vedrørende kystnære havvindmøller mellem Hirtshals og Lønstrup.
Brevet blev efter NATURMØDET 2023 udsendt til øvrige politikerer og interessenter .

Til Hjørring Kommune vedr. konsekvenser af havvindmølleprojekt mellem Hirtshals og Lønstrup.pdf 


12.04.2023

GERNOK sender åbent brev til Hjørring Byråd om havvindmølleprojekt mellem Hirtshals og Lønstrup.

Åbent brev til Hjørring Byråd 12.04.2023 fra GERNOK ang. kystnære havvindmøller.pdf


05.04.2023

GERNOK afholdt orienteringmøde med en repræsentant fra European Energy. Omkring 155 personer mødte op.

Link til pdf: https://www.dropbox.com/s/xjmj6hmnqrtotc6/GERNOK%20infom%C3%B8de%2005-04-2023.pdf?dl=0


14.03.2023

Pressemeddelelse om GERNOK orienteringsmøde den 5. april kl. 16:30

Pressemeddelelse GERNOK Orienteringsmøde 05.04.2023.pdf


13.03.2023

Svar fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren

Svar fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard til GERNOK.pdf


28.02.2023

Brev til Energistyrelsen om undersøgelser vedrørende kystnære havvindmølleparkers betydning for natur- og kystturisme

2023.02.28 Brev til Energistyrelsen om undersøgelser vedr. havvindspotentialet.pdf


15.02.2023

Læserbrev - HAVVINDMØLLER, TURISME OG HJØRRING KOMMUNE:

Læserbrev Havvindmøller turisme og Hjørring Kommune GERNOK 15-02-2023.pdf


07.02.2023

Kommentar til at Energistyrelsen har sat sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter under Åben dør-ordningen i bero:

Pressemeddelelse GERNOK 07.02.2023.pdf


06.01.2023

Brev til Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, Erhvervsminister Morten Bødskov og Miljøminister Magnus Heunicke:

2023-01-06 GERNOK Brev til ministre-med bilag.pdf


10.12.2022:

Udsendt pressemeddelelse om foreningens stiftelse. Pressemeddelelsen kan læses her:

PRESSEMEDDELELSE GERNOK Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur 10-12-2022.pdf


04.12.2022:

Brev til Økonomiudvalget og Byrådet i Hjørring Kommune: Bemærkninger til Udtalelse fra Hjørring Byråd til Ankestyrelsen:

Bemærkninger til Udtalelse fra Hjørring Byråd til Ankestyrelsen 04-12-2022.pdf