Aktiviteter

GERNOK – Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur blev stiftet den 2. november 2022 og gik i luften med hjemmeside og mulighed for direkte indmeldelse i foreningen den 12. december. Initiativet til foreningen blev taget af en mindre gruppe borgere, der også inden stiftelsen af foreningen var aktive i relation til det havvindmølleprojekt, som det private firma European Energy A/S (EE) har ønske om at etablere tæt på kysten mellem Hirtshals og Lønstrup – det såkaldte Hirtshals Havn Syd projekt.

Nedenfor er der vist en logbog over de initiativer, aktiviteter, skrivelser og svarskrivelser, der har været såvel inden som efter foreningens stiftelse. Visse af dokumenterne kan man se på foreningens hjemmeside under Nyheder. Bilagsnumrene referer til bestyrelsens interne oversigt over dokumenter.

Det er bestyrelsens håb, at denne oversigt kan give medlemmerne et godt og klart indblik i de forskellige initiativer og de aktiviteter der gennemføres for at tilgodese foreningens formål.Dato    Aktivitet

2023.05.10    Breve fra ankestyrelsen - aktindsigt (Hjørring Kommune møde med EE) – bilag 62-63

2023.05.10    Svar fra Morten Messerschmidt på brev til medlemmer af Energiudvalget – bilag 64

2023.05.09    Brev til diverse minister – bilag 57-60

2023.05.09    Nyhedsbrev til medlemmerne – bilag 61

2023.05.05    Hjørring Kommunes svar på GERNOKs brev af 27.4.23 – bilag 56

2023.04.28    Brev fra ankestyrelsen om aktindsigt (Hjørring Kommunes møde med EE) – bilag 55

2023.04.27    Brev til Hjørring kommune vedr. konsekvenser mv. af EE’s projekt – bilag 53

2023.04.27    Brev til Energiministeren vedr. konsekvenser mv. af EE’s projekt – bilag 54

2023.04.12    Åbent brev til Hjørring kommune – bilag 52

2023.04.11    Afgørelse om aktindsigt-Energistyrelsen-svar på brev af 7.2.23 – bilag 51

2023.04.04    Svar fra Ankestyrelsen på brev af 29.3.23 – bilag 50

2023.03.29    Klage til Ankestyrelsen over Hjørring Kommunes afvisning af aktindsigt – bilag 49

2023.03.14    Pressemeddelelse fra GERNOK om afholdelse af møde den 5. april 2023 – bilag 48

2023.03.13    Brev fra Klima-, energi- og Forsyningsministeren til Susanne Fibiger – bilag 47

2023.03.10    Brev til Energistyrelsen om mangler i EE’s ansøgning og om støjforhold – bilag 46

2023.03.03    Klage til Hjørring Kommune om afslag på aktindsigt – bilag 45a og 45b

2023.03.01    Endnu et svar fra Energistyrelsen på brev om vindmøller og turisme – bilag 43b

2023.03.01    Svar fra Energiministeriet på GERNOKs rykker af 22.02.23 – bilag 44

2023.02.28    Brev om Kystnære havmølleparkers betydning for natur-og kystturisme – bilag 42

2023.02.28    Svar fra Energistyrelsen på brev af 28. februar om vindmøller og turisme – bilag 43a

2023.02.22    Rykket Energiministeriet for svar på mail af 6. februar – bilag 41

2023.02.20    Afslag om aktindsigt - Hjørring kommune – bilag 38

2023.02.20    Mail til KEF-udvalget om GERNOKs holdning til åben dør-ordningen – bilag 39

2023.02.20    Svar på Energistyrelsens mail af 17.02 – bilag 40

2023.02.18    2. brev til Hjørring Kommune om aktindsigt – bilag 37

2023.02.17    Mail fra Energistyrelsen –præcisering af aktindsigt – bilag 36

2023.02.16    Svar på Energistyrelsens mail af 15.02 – bilag 35

2023.02.15    Læserbrev om Havvindmøller, turisme og Hjørring kommune – bilag 33

2023.02.15    Mail fra Energistyrelsen om anmodning om aktindsigt – bilag 34

2023.02.07    Brev til Energistyrelsen om aktindsigt – bilag 31

2023.02.07    Pressemeddelelse fra GERNOK om åben dør-ordningen – bilag 32

2023.02.06    Brev til Hjørring kommune og borgmester om aktindsigt – bilag 29

2023.02.06    Mail til Energiministeriet om aktindsigt og svarfrist – bilag 30

2023.01.27    Svar fra Energiministeriet om GERNOKS aktindsigt – bilag 28

2023.01.25    Svar fra Greenport North – bilag 27

2023.01.24    Mail til Greenport North – bilag 26

2023.01.23    Søfartsstyrelsen. GERNOK er nu høringsberettiget om Havplanen – bilag 25

2023.01.20    Mail til Søfartsstyrelsen ønske om høringsberettiget ang. Havplanen – bilag 24

2023.01.06    GERNOK brev til tre ministre – bilag 23

2023.01.05    Svar fra Ankestyrelsen på henvendelse af 15. og 29.12 – bilag 22

2022.12.29    Mail til Ankestyrelsen – bilag 20a

2022.12.19    Brev til indrykning i Nordsøposten om GERNOK – bilag 21

2022.12.15    Suppl. Bemærk. Bemærkninger af 4. december – bilag 20

2022.12.12    Pressemeddelelse om etablering af GERNOK – bilag 19

2022.12.04    Bemærk. til udkast til Hjørring byråds udtalelse til Ankestyrelsen – bilag 18

2022.12.02    Udkast til Hjørring byråds udtalelse til Ankestyrelsen – Bilag 15

2022.12.02    Mail til European Energy om størrelse af vindmøller – bilag 16

2022.12.02    Svar fra European Energy om størrelse af vindmøller – bilag 17

2022.11.30    Svar fra European Energy om etablering af GERNOK – bilag 14

2022.11.24    Brev til European Energy om etablering af GERNOK – bilag 13

2022.11.16    Svar fra Søfartsstyrelsen – bilag 12

2022.11.14    Mail til Søfartsstyrelsen angående Havplanen – bilag 11

2022.11.07    Svar fra Energistyrelse på brev af 5. oktober – bilag 9

2022.11.07    Yderligere svar fra Energistyrelsen – bilag 10

2022.11.02    Svar fra ankestyrelsen vedrørende klage af 2. oktober – bilag 8

2022.11.02    Stiftende generalforsamling i GERNOK

2022.10.20    Svar på Naturfredningsforeningens mail af 11.10.22 – bilag 7

2022.10.11    Svar fra Danmarks Naturfredningsforening på mail af 4.10.22 – bilag 6

2022.10.05    Brev til Energistyrelsen – bilag 5

2022.10.04    Mail til Danmarks Naturfredningsforening – bilag 4

2022.10.03    Svar fra European Energy om åbent brev – bilag 3

2022.10.02    Åbent brev til Folketinget sendt til byrådsmedlemmer og EE

2022.10.02    Klage til Ankestyrelsen vedrørende Hjørring Kommune – bilag 2

2022.09.27    Åbent brev til Folketinget – bilag 1